**[HN]** Em đang cần tìm 1 **wordpress dev**, tới cty ngồi 1 buổi config website. Rate thỏa thuận. Ai nhận được feel free to contact em nha **huenguyen043 (skype)**

**[HN]** Em đang cần tìm 1 **wordpress dev**, tới cty ngồi 1 buổi config website. Rate thỏa thuận. Ai nhận được feel free to contact em nha **huenguyen043 (skype)**
0

Câu hỏi từ Group FB:
[HN] Em đang cần tìm 1 wordpress dev, tới cty ngồi 1 buổi config website. Rate thỏa thuận. Ai nhận được feel free to contact em nha huenguyen043 (skype)
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/675505629816998/