Hiển thị Nhiều Loại Bài đăng trên Mô-đun Bài đăng BB

Mô-đun Bài đăng cho Beaver Builder cho phép bạn hiển thị bất kỳ nội dung loại bài đăng nào từ trang web WordPress của bạn. Mỗi mô-đun bạn chọn một loại nội dung bài đăng. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ ra cách bạn sẽ hiển thị nội dung nhiều loại bài đăng trên Mô-đun bài đăng đơn lẻ. Ví dụ: tôi đã tạo một loại bài đăng tùy chỉnh “sự kiện” . Trên trang chủ của tôi, tôi sẽ hiển thị nội dung của hai loại bài đăng : bài đăng & sự kiện .

Tôi kéo và thả mô-đun BB Post-Grid trên trang chủ của mình. Khi tôi đang chọn loại bài đăng vào biểu mẫu cài đặt mô-đun, tôi không thể chọn hai loại bài đăng từ hộp thả xuống Loại bài đăng trong Tab nội dung -> phần Truy vấn tùy chỉnh .

Vì vậy, tôi kiểm tra tệp fl-builder-loop.php và nhận bộ lọc fl_builder_loop_query cho nguồn truy vấn tùy chỉnh. Sau đó, tôi thêm các mã PHP nhỏ này vào functions.php của chủ đề của tôi.

add_filter( 'fl_builder_loop_query', 'paulc_post_module_loop', 10, 2);
function paulc_post_module_loop( $query, $settings ) 
{
	if( ! is_home() )
		return $query;

	$query_args = $query->query_vars;

	$query_args['post_type'] = array( 'post', 'event' );

	$query = new WP_Query( $query_args );

	return $query;
}

Dòng số 6-7: Không làm gì nếu nó không phải là trang chủ. thẻ điều kiện is_home () đang kiểm tra nó. Có nhiều thẻ điều kiện hơn như is_front_page (), is_category (), is_archive (), v.v.
Dòng số 9 : Lấy args truy vấn mặc định
Dòng số 11: Chỉnh sửa giá trị post_type . Chuyển hai loại bài đăng dưới dạng biến mảng
Dòng số 13: Tạo đối tượng truy vấn mới
Dòng số 15: Trả lại đối tượng truy vấn mới này