Hiện tại website mình bị lỗi tải css không đồng bộ. Khi load, khi click menu không cố định và nó nhảy. Xin cách fix với cái bác ơi. Cảm ơn m.n nha.

Câu hỏi từ Group FB:
Hiện tại website mình bị lỗi tải css không đồng bộ. Khi load, khi click menu không cố định và nó nhảy. Xin cách fix với cái bác ơi. Cảm ơn m.n nha.
Nguồn: Redirecting...