Hi mọi người, Mình có web bán hàng, nhưng điều kiện ship hơi dị là: Ship trong tp thì ship đc trên 29kg. Nhưng ship toàn quốc thì không ship trên 29kg. Không biết sài plugin để chỉnh cái này ?

Câu hỏi từ Group FB:
Hi mọi người,
Mình có web bán hàng, nhưng điều kiện ship hơi dị là: Ship trong tp thì ship đc trên 29kg. Nhưng ship toàn quốc thì không ship trên 29kg. Không biết sài plugin để chỉnh cái này ?
Nguồn: Redirecting...