Hi mọi người, Công ty Dương đang cần 1 bạn Wordpress làm remote full time làm dự án nước ngoài. Yêu cầu: - Có khả năng giao Tiếng Anh cơ bản - Thành thạo xử lý API và viết Plugin Bạn Công ty nào có nhân sự/hoặc bạn nào có thể làm remote liên hệ Dương nhé!

Câu hỏi từ Group FB:
Hi mọi người,
Công ty Dương đang cần 1 bạn Wordpress làm remote full time làm dự án nước ngoài.
Yêu cầu: