Hi! mình muốn ẩn 1 vài mục trên thanh menu của user thì dùng plugin nào hiệu quả ạ! thanks all!! ví menu của admin có: đăng ký, đăng nhập , tạo bài viết menu user ẩn tạo bài viết đi còn: đăng ký, đăng nhập

Hi! mình muốn ẩn 1 vài mục trên thanh menu của user thì dùng plugin nào hiệu quả ạ! thanks all!! ví menu của admin có: đăng ký, đăng nhập , tạo bài viết menu user ẩn tạo bài viết đi còn: đăng ký, đăng nhập
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hi! mình muốn ẩn 1 vài mục trên thanh menu của user thì dùng plugin nào hiệu quả ạ! thanks all!!
ví menu của admin có: đăng ký, đăng nhập , tạo bài viết
menu user ẩn tạo bài viết đi còn: đăng ký, đăng nhập
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/701159833918244/