hi ! Cho mình hỏi WordPress có hỗ trợ làm forum không ? và nếu có thì nên dùng WordPress hay discourse ? Cảm ơn mọi người

hi ! Cho mình hỏi WordPress có hỗ trợ làm forum không ? và nếu có thì nên dùng WordPress hay discourse ? Cảm ơn mọi người
0

Câu hỏi từ Group FB:
hi ! Cho mình hỏi WordPress có hỗ trợ làm forum không ? và nếu có thì nên dùng WordPress hay discourse ? Cảm ơn mọi người
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/590481561652739/