hi,cho em hỏi có plugin nào xóa datatable của các plugins đã bị xóa trong wordpress ko. Em xóa plugins xong table của nó vẫn còn nằm trong database. Ai có biết nhắn em nhé

Câu hỏi từ Group FB:
hi,cho em hỏi có plugin nào xóa datatable của các plugins đã bị xóa trong wordpress ko. Em xóa plugins xong table của nó vẫn còn nằm trong database.
Ai có biết nhắn em nhé
Nguồn: Redirecting...