hi các bác ở đây có bác nào có mẫu web https://www.tongdai4gviettel.com/ như thế này = WP ko ạ?

hi các bác ở đây có bác nào có mẫu web https://www.tongdai4gviettel.com/ như thế này = WP ko ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
hi các bác
ở đây có bác nào có mẫu web


như thế này = WP ko ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/788687371832156/