Hi cả nhà. Cả nhà có biết Plugin nào, hoặc code để chặn người ta view source xem hok, chủ yếu em muốn chặn các xem plugin và hình ảnh thôi ạ. Cám ơn cả nhà

Hi cả nhà. Cả nhà có biết Plugin nào, hoặc code để chặn người ta view source xem hok, chủ yếu em muốn chặn các xem plugin và hình ảnh thôi ạ. Cám ơn cả nhà
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hi cả nhà. Cả nhà có biết Plugin nào, hoặc code để chặn người ta view source xem hok, chủ yếu em muốn chặn các xem plugin và hình ảnh thôi ạ. Cám ơn cả nhà
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/608890213145207/