Hi anh em, nhờ anh em chỉ giúp mình tên theme wordpress nào làm hiệu ứng scroll page dạng như demo http://sky89.vn/. Thanks anh em rất nhiều và chúc anh em cuối tuần vui vẻ. #wpvnhelp

Câu hỏi từ Group FB:
Hi anh em, nhờ anh em chỉ giúp mình tên theme wordpress nào làm hiệu ứng scroll page dạng như demo http://sky89.vn/. Thanks anh em rất nhiều và chúc anh em cuối tuần vui vẻ.
#wpvnhelp
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/781900295844197/