Hi all.! Mình định viết một cái tool map, cho phép chấm điểm. Nhưng chưa biết cách để link cái location đó với các bài post. Có ai có biết cách nào không ạ?

Hi all.! Mình định viết một cái tool map, cho phép chấm điểm. Nhưng chưa biết cách để link cái location đó với các bài post. Có ai có biết cách nào không ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hi all.! Mình định viết một cái tool map, cho phép chấm điểm. Nhưng chưa biết cách để link cái location đó với các bài post. Có ai có biết cách nào không ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/647325492635012/