Hi all, Chả là team mình đang tìm cách kích hoạt WPMU trên wordpress.com mà chưa thành công. Có cao thủ nào đã enable thành công WPMU trên phiên bản WP thu phí chưa? Xin được chỉ giáo.

Hi all, Chả là team mình đang tìm cách kích hoạt WPMU trên wordpress.com mà chưa thành công. Có cao thủ nào đã enable thành công WPMU trên phiên bản WP thu phí chưa? Xin được chỉ giáo.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hi all,

Chả là team mình đang tìm cách kích hoạt WPMU trên wordpress.com mà chưa thành công. Có cao thủ nào đã enable thành công WPMU trên phiên bản WP thu phí chưa? Xin được chỉ giáo.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/659393088094919/