Hi all bác, có bác nào tự viết 1 page update avatar cho user chưa ạ, có thể chỉ cho e tí dc k. Em cám ơn ạ !!

Hi all bác, có bác nào tự viết 1 page update avatar cho user chưa ạ, có thể chỉ cho e tí dc k. Em cám ơn ạ !!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hi all bác, có bác nào tự viết 1 page update avatar cho user chưa ạ, có thể chỉ cho e tí dc k. Em cám ơn ạ !!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/711109369589957/