Help me Ai có code giống thế này không ạ. nếu trang được tải hoàn toàn, hãy làm mới trang ngay lập tức (load lại trang sau 1s), nhưng chỉ một lần ( không lặp lại ). Tôi bị kẹt ở "chỉ một lần" Em kiếm trên GG thì toàn code load đi load lại không dừng.

Help me Ai có code giống thế này không ạ. nếu trang được tải hoàn toàn, hãy làm mới trang ngay lập tức (load lại trang sau 1s), nhưng chỉ một lần ( không lặp lại ). Tôi bị kẹt ở "chỉ một lần" Em kiếm trên GG thì toàn code load đi load lại không dừng.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Help me
Ai có code giống thế này không ạ.
nếu trang được tải hoàn toàn, hãy làm mới trang ngay lập tức (load lại trang sau 1s), nhưng chỉ một lần ( không lặp lại ). Tôi bị kẹt ở “chỉ một lần”
Em kiếm trên GG thì toàn code load đi load lại không dừng.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/724587968242097/