#help Các bác cho hỏi đây là 2 theme gì vậy ạ? https://theaston.vn/ https://thaicong.com/vi/ Với cả có cách nào check theme khi họ đổi tên thư mục theme rồi không nhỉ? các web check theme cũng không check được

#help Các bác cho hỏi đây là 2 theme gì vậy ạ? https://theaston.vn/ https://thaicong.com/vi/ Với cả có cách nào check theme khi họ đổi tên thư mục theme rồi không nhỉ? các web check theme cũng không check được
0

Câu hỏi từ Group FB:
#help
Các bác cho hỏi đây là 2 theme gì vậy ạ?
https://theaston.vn/

Với cả có cách nào check theme khi họ đổi tên thư mục theme rồi không nhỉ? các web check theme cũng không check được
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/661815294519365/