Hello mọi người mình cần tính năng đổi màu sản phẩm và nền trên web của mình

Câu hỏi:
Hello mọi người mình cần tính năng đổi màu sản phẩm và nền trên web của mình.

Ví dụ: https://homicshutters.com.au/wp-content/themes/hellix/

Bạn nào làm được inb báo giá cho mình.
Nguồn: Redirecting...