Hello mọi người. Hiện tại thì website của em truy cập trên pc thì vẫn vào được nhưng truy cập từ mobile thì nó chỉ load xoay vòng. Mấy anh chị có biết vấn đề nằm ở đâu ko hỗ trợ em với ạ. Em cảm ơn ! Https://xuanthanhcomputer.com

Hello mọi người. Hiện tại thì website của em truy cập trên pc thì vẫn vào được nhưng truy cập từ mobile thì nó chỉ load xoay vòng. Mấy anh chị có biết vấn đề nằm ở đâu ko hỗ trợ em với ạ. Em cảm ơn ! Https://xuanthanhcomputer.com
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hello mọi người. Hiện tại thì website của em truy cập trên pc thì vẫn vào được nhưng truy cập từ mobile thì nó chỉ load xoay vòng. Mấy anh chị có biết vấn đề nằm ở đâu ko hỗ trợ em với ạ. Em cảm ơn !


Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/744167492950811/