Hello các bác Có bác nào sử dụng plugin AMP chưa nhỉ? Em cài đặt sử dụng thì Google Analytics thống kê sai lượt truy cập vào site. Có bác nào bị giống em không nhỉ?

Câu hỏi từ Group FB:
Hello các bác
Có bác nào sử dụng plugin AMP chưa nhỉ? Em cài đặt sử dụng thì Google Analytics thống kê sai lượt truy cập vào site. Có bác nào bị giống em không nhỉ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/591110694923159/