hello anh em, mình có 1 page trong web cần chỉnh sửa 1 số điểm về bố cục trên SP&PC. Anh em nào sắp xếp được thì inbox vào việc ngay nhé. Hoặc alo cho nhanh 093 2682 365 - page cần chỉnh:

Câu hỏi từ Group FB:
hello anh em, mình có 1 page trong web cần chỉnh sửa 1 số điểm về bố cục trên SP&PC. Anh em nào sắp xếp được thì inbox vào việc ngay nhé. Hoặc alo cho nhanh 093 2682 365