Hàng **HOT **đang **Free** trên Codecanyon. Lần update mới nhất là tháng 9 năm ngoái (mà thực ra cái này chẳng cần update gì nhiều vì chức năng chỉ có thế), tải về xài thoải mái đi các bác :D **WooCommerce Swatches ( Color, Image and Label Swatch )**

Hàng **HOT **đang **Free** trên Codecanyon. Lần update mới nhất là tháng 9 năm ngoái (mà thực ra cái này chẳng cần update gì nhiều vì chức năng chỉ có thế), tải về xài thoải mái đi các bác :D **WooCommerce Swatches ( Color, Image and Label Swatch )**
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hàng **HOT **đang Free trên Codecanyon. Lần update mới nhất là tháng 9 năm ngoái (mà thực ra cái này chẳng cần update gì nhiều vì chức năng chỉ có thế), tải về xài thoải mái đi các bác :smiley:

WooCommerce Swatches ( Color, Image and Label Swatch )
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/553873095313586/