[Hai Bà Trung-HN]Bên mình đang cần các bạn từ 1 năm exp với WordPress or Shopify( đặc biệt là Elementor,HTML5).Lương 15-25M.Bạn nào qt ping nhé!

Câu hỏi từ Group FB:
[Hai Bà Trung-HN]Bên mình đang cần các bạn từ 1 năm exp với WordPress or Shopify( đặc biệt là Elementor,HTML5).Lương 15-25M.Bạn nào qt ping nhé!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/636251540409074/