Hà Nội Em biết làm web cơ bản với theme. Và muốn học chuyên sâu hơn nữa. ( có thể code) Có ai nhận đào tạo không ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Hà Nội
Em biết làm web cơ bản với theme. Và muốn học chuyên sâu hơn nữa. ( có thể code)
Có ai nhận đào tạo không ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Hà Nội Em biết làm web cơ bản với theme. Và muốn học chuyên sâu hơn nữa. ( có thể code) Có ai nhận đào tạo không ạ