Form nhập thông tin không hoạt động

Mình có trang web 2 ngày trước chạy ok mà sao hôm nay nhập thông tin nó không nhận, không báo dữ liệu trống luôn, nó bị gì các bạn nhỉ: bdtp – Trần Hòa

Bạn xem lại SMTP nhé