#Flatsome Hướng dẫn xoá biểu tượng Editor và UXBuilder trong theme Flatsome (Trừ page và blocks) P/s: Vui lòng trích dẫn nguồn **WPVNTEAM** khi đăng tại nơi khác nhé 😉

#Flatsome Hướng dẫn xoá biểu tượng Editor và UXBuilder trong theme Flatsome (Trừ page và blocks) P/s: Vui lòng trích dẫn nguồn **WPVNTEAM** khi đăng tại nơi khác nhé 😉
0

Câu hỏi từ Group FB:
#Flatsome

Hướng dẫn xoá biểu tượng Editor và UXBuilder trong theme Flatsome (Trừ page và blocks)

P/s: Vui lòng trích dẫn nguồn WPVNTEAM khi đăng tại nơi khác nhé :wink:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/813952322638994/