em từ bên Fontend qua wordpress cho em hỏi là có cách nào để tùy chỉnh web theo ý mình được hong ạ chứ cái button nó xấu xí quá mà đổi với khong biết cách hover được ạ

Câu hỏi từ Group FB:
em từ bên Fontend qua wordpress cho em hỏi là có cách nào để tùy chỉnh web theo ý mình được hong ạ chứ cái button nó xấu xí quá mà đổi với khong biết cách hover được ạ
Nguồn: Redirecting...