Em sv cntt năm nhất. em mới học làm wordpress muốn làm 1 trang tin tức. Anh chị có theme newpappaper cho em xin với ạ. Em cám ơn rất nhìu <3 <3 <3

Câu hỏi từ Group FB:
Em sv cntt năm nhất. em mới học làm wordpress muốn làm 1 trang tin tức. Anh chị có theme newpappaper cho em xin với ạ. Em cám ơn rất nhìu <3 <3 <3
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/781444129223147/