em năm nay 19 tuổi học lập trình web có muộn ko ạ

em năm nay 19 tuổi học lập trình web có muộn ko ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
em năm nay 19 tuổi học lập trình web có muộn ko ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/723259348374959/