Em muốn tìm plugin có tác dụng thay đổi ảnh khi lăn chuột lên xuống, tương tự như https://wordpress.org/plugins/scrollsequence/ Plugin này chỉ cho tạo 3 cái thôi. Nhờ các bác chỉ giúp, em cám ơn các bác. #WPVNHELP

Câu hỏi từ Group FB:
Em muốn tìm plugin có tác dụng thay đổi ảnh khi lăn chuột lên xuống, tương tự như https://wordpress.org/plugins/scrollsequence/
Plugin này chỉ cho tạo 3 cái thôi.
Nhờ các bác chỉ giúp, em cám ơn các bác.
#WPVNHELP
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/807208636646696/