Em muốn tạo 1 bot telegram có thể gửi tin nhắn hoặc hình ảnh tới tất cả các nhóm mà bot đã vào thì làm như thế nào ạ Em cảm ơn ạ!

Câu hỏi từ Group FB:
Em muốn tạo 1 bot telegram có thể gửi tin nhắn hoặc hình ảnh tới tất cả các nhóm mà bot đã vào thì làm như thế nào ạ
Em cảm ơn ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/859039414796951/