Em mới học làm website để Dropshipping cho US Anh chị cho em lời khuyên nên mua hosting và domain nước ngoài hay Việt Nam ạ Và nên mua của nhà cung cấp nào tốt ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Em mới học làm website để Dropshipping cho US
Anh chị cho em lời khuyên nên mua hosting và domain nước ngoài hay Việt Nam ạ
Và nên mua của nhà cung cấp nào tốt ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/853646132002946/