Em là newbie, các bác cho em hỏi khi cài đặt mới 1 trang thì nên cài plugin hỗ trợ giao diện trước hay là cài plugin tối ưu trước ạ? Em quan tâm đến tốc độ tải trang web.

Em là newbie, các bác cho em hỏi khi cài đặt mới 1 trang thì nên cài plugin hỗ trợ giao diện trước hay là cài plugin tối ưu trước ạ? Em quan tâm đến tốc độ tải trang web.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em là newbie, các bác cho em hỏi khi cài đặt mới 1 trang thì nên cài plugin hỗ trợ giao diện trước hay là cài plugin tối ưu trước ạ? Em quan tâm đến tốc độ tải trang web.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/574296909937871/