Em ko biết chỉnh chức năng nào Hiện tại menu nó ko hiện tra trong trang sản phẩm Em bật sẵn teamvier để nhờ các bác vào chỉ giúp

Câu hỏi từ Group FB:
Em ko biết chỉnh chức năng nào

Hiện tại menu nó ko hiện tra trong trang sản phẩm

Em bật sẵn teamvier để nhờ các bác vào chỉ giúp
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/648743329159895/