Em đọc báo thấy hôm nay có nhiều trang web lớn trên thế giới sập như Twitter, new york time... sợ quá Em mới lập cái web giờ thì cài plugin hay cài phần mềm gì để backup ạ. Và nên backup mấy ngày 1 lần hay như thế nào ạ Mong các bạn, các anh chỉ giúp !!

Câu hỏi từ Group FB:
Em đọc báo thấy hôm nay có nhiều trang web lớn trên thế giới sập như Twitter, new york time… sợ quá
Em mới lập cái web giờ thì cài plugin hay cài phần mềm gì để backup ạ.
Và nên backup mấy ngày 1 lần hay như thế nào ạ
Mong các bạn, các anh chỉ giúp !!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/791052638262296/