Em đang làm luận văn hệ thống chatbot tư vấn tuyển sinh. Cho em hỏi có plugin nào có thể vừa thêm vào web vừa tích hợp facebook được không ạ?.

Em đang làm luận văn hệ thống chatbot tư vấn tuyển sinh. Cho em hỏi có plugin nào có thể vừa thêm vào web vừa tích hợp facebook được không ạ?.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em đang làm luận văn hệ thống chatbot tư vấn tuyển sinh. Cho em hỏi có plugin nào có thể vừa thêm vào web vừa tích hợp facebook được không ạ?.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/546621839372045/