Em đang hiện đang tạo một theme WordPress. Em muốn dùng tailwind css thay vì dùng bootrap như bình thường. Ko biết có anh chị nào đã install Tailwind vào wp chưa ạ. Cho em xin cách với. Em add toàn lỗi

Câu hỏi từ Group FB:
Em đang hiện đang tạo một theme WordPress. Em muốn dùng tailwind css thay vì dùng bootrap như bình thường. Ko biết có anh chị nào đã install Tailwind vào wp chưa ạ. Cho em xin cách với. Em add toàn lỗi
Nguồn: Redirecting...