Em đang cần làm dạng biên bản có chữ kí của khách . Có thể lưu trữ và tìm lại khi cần thiết. Bác nào biết dạng này không nhỉ ???

Em đang cần làm dạng biên bản có chữ kí của khách . Có thể lưu trữ và tìm lại khi cần thiết. Bác nào biết dạng này không nhỉ ???
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em đang cần làm dạng biên bản có chữ kí của khách . Có thể lưu trữ và tìm lại khi cần thiết. Bác nào biết dạng này không nhỉ ???
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/751420965558797/