Em đang cần gấp clone 1 site để bán hàng tập chung chính vào trang product

Câu hỏi:
Em đang cần gấp clone 1 site để bán hàng tập chung chính vào trang product

Với 1 site new thiết kế theo design của bên em, một số chức năng trong site

Bác nào nhận làm luôn được không ạ em sẽ gửi site clone trước e đang cần gấp site ý
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Em đang cần gấp clone 1 site để bán hàng tập chung chính vào trang product