Em có nhu cầu làm 1 website về mảng đào tạo khoá học. Theme có thể phát triển càng nhiều tính năng càng tốt (bài tập, bài kiểm tra, kiểm tra tiến độ của học viên ...) Anh chị nào nhận Inb e nhé ạ .

Câu hỏi từ Group FB:
Em có nhu cầu làm 1 website về mảng đào tạo khoá học. Theme có thể phát triển càng nhiều tính năng càng tốt (bài tập, bài kiểm tra, kiểm tra tiến độ của học viên …) Anh chị nào nhận Inb e nhé ạ .
Nguồn: Redirecting...