Em có nén file backup domain.com.tar.gz giờ e đổi ip vps khác. Muốn backup qua đó. Sếp nào làm thì cho e xin giá ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Em có nén file backup domain.com.tar.gz giờ e đổi ip vps khác. Muốn backup qua đó. Sếp nào làm thì cho e xin giá ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Em có nén file backup domain.com.tar.gz giờ e đổi ip vps khác