Em có một web mới tạo bằng wp. Có bro nào chuyên thiết kế giao diện + setup website bán hàng bằng wp liên hệ làm giùm em với. Phí hết bao nhiêu trao đổi ạ, em newbie nên không biết giá.

Em có một web mới tạo bằng wp. Có bro nào chuyên thiết kế giao diện + setup website bán hàng bằng wp liên hệ làm giùm em với. Phí hết bao nhiêu trao đổi ạ, em newbie nên không biết giá.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em có một web mới tạo bằng wp. Có bro nào chuyên thiết kế giao diện + setup website bán hàng bằng wp liên hệ làm giùm em với.
Phí hết bao nhiêu trao đổi ạ, em newbie nên không biết giá.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/733201074047453/