Em có bán hàng dạng account tài khoản, khách thanh toán thì auto gửi mail kèm thông tin account thì edit ntn ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Em có bán hàng dạng account tài khoản, khách thanh toán thì auto gửi mail kèm thông tin account thì edit ntn ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/858646818169544/