Em chào mọi người ạ. Giờ em muốn lấy code của lading page mà mình thiết kế sẵn rồi up lên wordpress thì có cách nào không ạ. Em muốn set ở trang chính của Domain luôn chứ không phải ở trang con của domain ạ. #question #Wordpress #Ladi

Câu hỏi từ Group FB:
Em chào mọi người ạ. Giờ em muốn lấy code của lading page mà mình thiết kế sẵn rồi up lên wordpress thì có cách nào không ạ. Em muốn set ở trang chính của Domain luôn chứ không phải ở trang con của domain ạ.

#question #Wordpress #Ladi
Nguồn: Redirecting...