Em chào ac. Em đang muốn thuê ngoài thiết kế website bằng wordpress. Cho e hỏi sau khi bàn giao website có hướng dẫn sử dụng, bảo hành bảo trì như thế nào.

Câu hỏi từ Group FB:
Em chào ac. Em đang muốn thuê ngoài thiết kế website bằng wordpress. Cho e hỏi sau khi bàn giao website có hướng dẫn sử dụng, bảo hành bảo trì như thế nào.
Nguồn: Redirecting...