Em cần việc, mọi người có job không, em xin với , em chuyên code wordpress thuần, Flatsome, Elemonter, cắt giao diện #WpJob

Câu hỏi từ Group FB:
Em cần việc, mọi người có job không, em xin với , em chuyên code wordpress thuần, Flatsome, Elemonter, cắt giao diện
#WpJob
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/805881496779410/