Em cần tìm coder rành về twig để sửa nội dung hiển thị "động" cho phần similar product. Hiện tại thuật toán đang cho hiển thị theo khung giá tương tự, nhưng em muốn thay đổi kết quả hiển thị theo tính chất tương tự. Cảm ơn add đã duyệt bài ạ.

Em cần tìm coder rành về twig để sửa nội dung hiển thị "động" cho phần similar product. Hiện tại thuật toán đang cho hiển thị theo khung giá tương tự, nhưng em muốn thay đổi kết quả hiển thị theo tính chất tương tự. Cảm ơn add đã duyệt bài ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em cần tìm coder rành về twig để sửa nội dung hiển thị “động” cho phần similar product. Hiện tại thuật toán đang cho hiển thị theo khung giá tương tự, nhưng em muốn thay đổi kết quả hiển thị theo tính chất tương tự. Cảm ơn add đã duyệt bài ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/563260224374873/