Em cần mua Theme có chức năng như web này ạ: * Giao diện bên ngoài: https://tappi.vn/ * Giao diện bên trong, các acc có giao diện như sau: https://tappi.vn/madu và có quyền chỉnh sửa thông tin các nhân của mình.

Câu hỏi từ Group FB:
Em cần mua Theme có chức năng như web này ạ: