Em cần 1 bác chuyên cào data của các site thời trang up lên site của em. Lưu ý tool cào phải tự động update khi site bị cào update sản phẩm mới nhé các bác.

Câu hỏi từ Group FB:
Em cần 1 bác chuyên cào data của các site thời trang up lên site của em. Lưu ý tool cào phải tự động update khi site bị cào update sản phẩm mới nhé các bác.
Nguồn: Redirecting...