Em bán hàng chủ yếu cho tụi nước ngoài thì nên xài host nào ngon ạ, đang xài share hoát của thằng Hawk Host location New York với CDN của BunnyCDN mà cảm giác load chậm quá. Cao nhân nào giúp e được ko ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Em bán hàng chủ yếu cho tụi nước ngoài thì nên xài host nào ngon ạ, đang xài share hoát của thằng Hawk Host location New York với CDN của BunnyCDN mà cảm giác load chậm quá. Cao nhân nào giúp e được ko ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/755007418533485/