Elementor có vẻ như mới có big update nhưng đang lỗi tùm lum khuyên các bác đừng lên vội e vừa phải backup mấy site :< Mới thấy cái theme builder mới build từ header đến footer có vẻ hay

Elementor có vẻ như mới có big update nhưng đang lỗi tùm lum khuyên các bác đừng lên vội e vừa phải backup mấy site :< Mới thấy cái theme builder mới build từ header đến footer có vẻ hay
0

Câu hỏi từ Group FB:
Elementor có vẻ như mới có big update nhưng đang lỗi tùm lum khuyên các bác đừng lên vội e vừa phải backup mấy site :< Mới thấy cái theme builder mới build từ header đến footer có vẻ hay
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/621560855211476/